45a. SABRE Wojciech Fajga

Złoty medal / Gold medal

kategoria/category: A-wieloplanszowy
tytuł/title: Temat muzyczny
zleceniodawca/submitting party: ANTALIS POLAND SP. z o.o.
wydawca/publisher, proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: SABRE Wojciech Fajga
druk/print: SABRE, ABEDIK, FOLLAK
www.sabre.com.pl

1Comments

  1. Adam Baluch%d/%m/%y at %H:%M

    Ciekawy pomysł. Bardzo ładnie wydany. Jest SUPER!

Dodaj komentarz